top of page

Paisatge viscut.Asseguts al vell pedrís de davant del foc de Mas d'en Caçador, esmorzant i resguardats de la gelor de l'hivern, l'aprenentatge d'antigues generacions es percep amb realisme retrobant les sensacions de tantes històries escoltades.


L'agricultura de muntanya, avui encara és viva a Porrera, el mosaic agrari de policultiu mediterrani, contra molts pronòstics i malgrat les crisis, contínua conservant avellaners als comellars, ametllers i olivers guardant partions i marges als costers, compartint espai amb figueres, horts i altres cultius, que també existeixen al costat del conreu emblemàtic del Priorat que és la vinya. Aquest mosaic agrari i forestal del Priorat és un exemple de diversitat, adaptació i resiliència del nostre paisatge.


En contraposició al model agrari familiar arrelat al territori, que arreu va perdent explotacions i cada cop té més complicat el relleu generacional, hi ha el model agroindustrial de capitals inversors que homogeneïtzen paisatges i precaritzen el món rural i la societat en general. Per a cada pagès que abandona la terra, tot el país perd l'experiència, l'autenticitat i sobretot el compromís amb el paisatge i el patrimoni que cada explotació agrària familiar construeix i treballa per mantenir.


Malgrat les dificultats d'altres temps i les incerteses que ara vivim. A la vora del foc, arrecerats al Mas, o a l'ombra d'una figuera agafant forces en ple estiu, són moments per estimar el privilegi d'estar cuidant els paisatges familiars viscuts des de petit.


308 views0 comments

Recent Posts

See All

Costers

Comments


bottom of page